Tarif Městské autobusové dopravy v Třebíči

 

 

Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za zavazadla:

 

 

Způsob  placení

kartou

 v hotovosti

a)

cestující ve věku od 15 let

7,- Kč

      10,- Kč

b)

starobní a plně invalidní důchodci

3,- Kč

        5,- Kč

c)

děti od 6 do 15 let

3,- Kč

   5,- Kč

d)

dětský kočárek bez dítěte, invalidní vozík bez uživatele

3,- Kč

   5,- Kč

e)

zavazadlo (dle smluvních přepravních podmínek)

3,- Kč

   5,- Kč

f)

pes na krátkém vodítku

7,- Kč

      10,- Kč

g)

pes ve schráně s nepropustným dnem

3,- Kč

        5,- Kč


Časové jízdenky:

 

a) měsíční jízdenka MAD občanská

 190,- Kč

b) měsíční jízdenka MAD žákovská, studentská
    (platí pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol)

 

   80,- Kč


c) měsíční jízdenka MAD pro starobní a plně invalidní důchodce

   80,- Kč

d) čtvrtletní jízdenka MAD občanská

 500,- Kč

e) čtvrtletní jízdenka MAD pro starobní a plně invalidní důchodce

 210,- Kč


Bezplatně se přepravují:

 

a)      osoby stanovené v položce „Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy“ aktuálního výměru  ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro příslušný rok,

b)      dětský kočárek s dítětem,

c)      invalidní vozík obsazený uživatelem,

d)      držitelé průkazů vydaných:

·        Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu,

·        Konfederací politických vězňů ČR,

·        Ústřední radou Svazu PTP-VTNP (osoby pobývající v minulosti v  tzv. Vojenských táborech nucených prací),

e)      strážník Městské policie Třebíč v uniformě.

 

________________________________________________________________________________

 

Jízdné za jednotlivé jízdné a dovozné za zavazadla neplatí pro přestup a je jednotné v celé síti MAD, a to v denním i nočním provozu. Ceny jízdného, dovozného a časových jízdenek jsou uvedeny včetně DPH (5%) . Tarif byl schválen s platností od 1. ledna 2005 na základě usnesení vydaného radou města Třebíče  na její 55. schůzi konané dne 24.9.2004.